Zařazeny výukové texty k prostředí Děda Lesoň

Do položky menu "Výuka" jsme zařadili typologii úloh  matematického prostředí Děda Lesoň. Kompletní text, včetně ilustračních úloh, jejich řešení a komentářů naleznete v položce "Ke stažení", případně zde. Ve stejné položce nebo zde naleznete také přehled úloh, jak se objevují v učebnicích Fraus. Ke každé úloze je připojeno její řešení, případně didaktický komentář z příručky učitele.  Průběžně budeme zařazovat další texty, fotografie, krátká videa ap.