Zařazen nový výrobek

Do e-shopu jsme přidali nový výrobek. Jedná se o velké krychle o rozměrech    5 x 5 x 5 cm, které mohou sloužit jako ukázkový model pro učitele při výuce (krychlové stavby) a zároveň jako pomůcka pro děti při hledání sítí krychle, neboť se s nimi snáze manipuluje ("Oblékáme krychli" Fraus 2. ročník). Krychle lze opět objednat samostatně nebo v sadě pro celou třídu.