Zařazen nový výrobek

Do e-shopu jsme přidali nový výrobek. Jedná se o krychli dědy Lesoně se šesti zvířátky. Na každé stěně krychle je jedna ikona (myš, kočka, husa, pes, koza nebo beran). Umístění ikon odpovídá klasické hrací kostce (součet hodnot na protilehlých stěnách je 7). Zatím se nejedná o hrací kostku dědy Lesoně, tu připravujeme a zařadíme ji později. Krychle opět můžete objednat v sadě nebo samostatně.