Otevřené hodiny matematiky

Praktické využití námi nabízených pomůcek můžete vidět na otevřených hodinách matematiky. Bližší informace, termíny a přihlášky na www.odlektora.cz.