Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu.

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná právapovinnosti mezi dodavatelem (provozovatelem) a zákazníkem internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

2. Základní údaje

Dodavatel: Jiří Bomer, se sídlem Braškovská 247/8, 161 00 Praha 6.

Dodavatel není plátcem DPH.

IČO: 43016791

číslo účtu: 160776369/0800 (ČS, a.s.)

platby v hotovosti  nepřijímáme

(dále jen "dodavatel")

3. Objednávka výrobků

Dodavatel nabízí výrobky prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.stavbicky.cz. Internetový obchod dodavatele umožňuje zákazníkovi zejména prohlížení, výběr a objednání aktuálně nabízených výrobků. Zákazník vybere výrobek, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem, případně dodáním a převzetím objednaných výrobků zákazníkem. Ceny jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcípřípadě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je dodavatel oprávněn požadovat úhradu poštovného a balného. Dodavatel může objednávku zrušit v případě, že se požadované výrobky již nevyrábějí.

4. Dodací a platební podmínky

Dodavatel odešle výrobky zákazníkovi v co nejkratší době, zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Objednané výrobky dodavatel doručuje prostřednictvím České pošty, faktura pro platbu převodem je odeslána zároveňobjednanými výrobky. Platbu předem nepožadujeme. Platbu v hotovosti nebo dobírkou neumožňujeme z důvodu zavedení EET. Místem dodání výrobků je poštovní adresa uvedená zákazníkem při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem výrobků po zaplacení kupní ceny. Dodavatel právo odmítnout objednávku zákazníka, kterýminulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané výrobky.

5. Shoda s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané výrobky jsou při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že výrobek při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu se zákonem 89/2012 Sb, Občanský zákoník. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věcirozporukupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Zákazník, který nekupuje výrobkyrámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, dále v souladu s § 1846 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobků. Zašle je zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vrácených výrobků. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které jsou poskytnuty v průběhu využívání internetového obchodu dodavateli, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením  Zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.