Nově zařazeno krychlové pexeso

Již osm let mám vytvořenou pomůcku, která vznikla na základě běžné školní praxe. Využívám ji při výuce matematiky jak na prvním, tak na druhém stupni ZŠ. Obsahuje 32 portrétů krychlových staveb s jejich plány. Počet teček v plánu udává, kolik je na daném místě krychlí (slovy žačky "jak vysoký je tam komín"). Pomůcka je velmi účelná při skupinové práci (každá skupina sadu své barvy). Děti získávají cenné zkušenosti, diskutují, vyhodnocují situace, argumentují, obhajují a případně i opouští své stanovisko, přičemž se naprosto přirozeně seznamují s různými matematickými pojmyLze zadávat nejrůznější úlohy a stupňovat jejich obtížnost podle věku nebo schopností dětí. Zahrát si pexeso se všemi kartami je ta nejvyšší laťka!

Více na www.bomerova.cz