Využití velkých krychlí

Využití našich velkých krychlí o hraně 5 cm v praxi. Slouží nejen jako ukázkový model pro učitele při výuce (krychlové stavby), ale zároveň jako pomůcka pro děti při hledání sítí krychle, neboť se s nimi snáze manipuluje a děti mohou pracovat i ve dvojicích.