Do nabídky zařazeny geoboardy

Podobně jako všechny naše výrobky i čtvercový geoboard vznikl, když jsem jej začala naprosto nezbytně potřebovat pro svoji výuku. Dlouho jsem si totiž myslela, že jej mohu nahradit čtverečkovaným papírem. Nemohu! Práce s geoboardem je úplně jiná a děti ohromně baví. Seznamují se s nejrůznějšími matematickými pojmy, hledají útvary dané vlastnosti a snadno je třídí.

Ciferníkový geoboard je úplná novinka (potřebovala jsem na druhém stupni zavést Thaletovu kružnici). Dá se využít k hledání mnohoúhelníků podobně jako geoboard čtvercový, ale navíc jako hodiny, dvanáctiúhelník, šestiúhelník a mnoho dalšího.

Více u popisu výrobků, v záložce výuka a ve fotogalerii.